the Peninsula Shanghai

No. 32 Zhongshan East-1 Road,huangpuqu,Shanghai,Shanghai, China

the Peninsula ShanghaiOver view
All Photos

the Peninsula Shanghai

No. 32 Zhongshan East-1 Road,huangpuqu,Shanghai,Shanghai, China